GMO

Genetiškai modifikuotų organizmų duomenų bazė

Genetiškai modifikuotų organizmų duomenų bazės tikslas – rinkti, kaupti, viešinti, priimti ir tvarkyti genetiškai modifikuotų mikroorganizmų ir organizmų bei genetiškai modifikuotų produktų duomenis ir informaciją, susijusią su ribotu naudojimu, apgalvotu išleidimu į aplinką Lietuvoje.

Ribotas naudojimas

Veikla, kai specialiomis priemonėmis ribojant organizmų arba mikroorganizmų sąlytį su gyventojais ir aplinka tie mikroorganizmai arba organizmai genetiškai modifikuojami, auginami, saugomi, transportuojami, naikinami, šalinami ar kitaip naudojami.

Apgalvotas išleidimas į aplinką

Genetiškai modifikuoto organizmo arba šių organizmų kombinacijos sąmoningas perkėlimas į aplinką, netaikant specifinių priemonių, ribojančių to organizmo (organizmų) sąlytį su gyventojais ar aplinka, užtikrinančių gyventojų saugą ir aplinkos apsaugą.

Nuorodos

Veikla
Šiuo metu vykdo riboto naudojimo veiklą
0
Ribotas naudojimas
Pateikti pranešimai vykdyti riboto naudojimo veiklą
0
Apgalvotas išleidimas
Lietuvoje nėra išduotų leidimų GMO eksperimentinio išleidimo į aplinką veiklai
0